| |     latinica | english  
Насловна
Закон о допунама Закона о држављанству и Закон о јединственом матичном броју грађана

Обавештавамо Вас да су донети Закон о допунама Закона о држављанству Републике Србије и Закон о јединственом матичном броју грађана, који су објављени у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 24/2018 од 26.03.2018. године, а који су ступили на снагу дана 03.04.2018. године.

Чланом 3. Закона  о допунама Закона о држављанству Републике Србије прописано је да у држављанство Републике Србије може бити примљен држављанин СФРЈ или држављанин друге републике раније СФРЈ, односно држављанин друге државе настале на територији СФРЈ, који на дан 31.12.2016. године и на дан подношења захтева има пријављено пребивалиште у Републици Србији.

Захтев за стицање држављанства Републике Србије по наведеном правном основу може се поднети у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона о допунама Закона о држављанству Републике Србије, односно до дана 03.04.2019. године.

Наведеним правним основом обухваћена је категорија лица која има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије на дан 31.12.2016. године, као и на дан подношења захтева и држављанство СФРЈ или неке од држава настале на територији СФРЈ.

За пријем по овом правном основу, потребно је да подносилац захтева попуни образац број 6 захтева за пријем у држављанство Републике Србије и потпише изјаву да Републику Србију сматра својом државом. Уз захтев потребно је да подносилац захтева приложи извод из матичне књиге рођених по месту рођења, уверење о држављанству неке од држава насталих на територији СФРЈ, копију докумената са фотографијом, као и извод из матичне књиге венчаних уколико је у браку.

Уколико је  подносилац захтева потписао сагласност да ово Министарство по службеној дужности прибави документацију, Министарство ће извршити проверу кроз електронске евиденције пребивалишта и боравишта грађана и о томе приложити доказ. Уверење о пребивалишту подносилац захтева може приложити и лично.

https://www.paragraf.rs/izmene_i_dopune/260318-zakon-o-dopunama-zakona-o-drzavljanstvu-republike-srbije.html

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-jedinstvenom-maticnom-broju-gradjana.htmlКонзуларне услуге
Закон о допунама Закона о држављанству и Закон о јединственом матичном броју грађана
Листа адвоката
Бесплатно саветовање у области радног и социјалног права
Конзуларна надлежност
Ценовник конзуларних услуга
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари