| |     latinica | english  
Насловна
Генерални конзул

 

Снежана Миљанић, генерални конзул


ОБРАЗОВАЊЕ

1995 Положила правосудни испит на Правном факултету Универзитета у Београду

1989 Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду

РАДНО ИСКУСТВО

2014 – до данас Генерални конзул Републике Србије у Минхену

2009 – 2013  Генерални директор предузећа ДП « Београдски сајам » са п.о.

2008 – 2009  Заменик генералног секретара Владе Републике Србије

2007  Помоћник генералног секретара у Министарству спољних послова Р. Србије

2005 – 2006  Генерални секретар у Министарству спољних послова Републике Србије

2003 – 2004  Министарство трговине, туризма и телекомуникација

2001 – 2003  Градски судија за прекршаје за Град Београд

1999 – 2001 Секретар градске управе у градској управи Града Београда

1995 – 1999  Секретар скупштине општине у Општинској управи општине Звездара

1993 – 1995 Помоћник начелника Одељења за имовинске правне послове у Општинској Управи општине Вождовац

1990 – 1993  Референт приправник у предузећу ЈП ПТТ Саобраћаја « Србија »

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕнглескиГенерални конзул
Генерални конзул