| |     ћирилица | english  
Naslovna
Informacija o dopunskoj školi u Minhenu

Poštovani učenici i roditelji,

Obaveštavamo vas da će Generalni konzulat RS u Minhenu, u organizaciji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pokušati da uspostavi dopunsku nastavu u Minhenu na srpskom jeziku, za decu od 7 do 14 godina koja žele da nauče srpski jezik, upoznaju srpsku tradiciju, kulturu i steknu osnovna znanja iz nacionalne istorije i geografije. 

U dopunskoj školi pohađaju se sledeći predmeti:

1. Srpski jezik i kultura
2. Moja domovina
3. Osnove kulture srpskog naroda

Program se realizuje u tri grupe: mlađoj (prvi, drugi i treći razred), srednjoj ( četvrti, peti i šesti razred) i starijoj (sedmi i osmi razred), sa fondom od 105 do 114 časova godišnje za svaki predmet u zavisnosti od realnih mogućnosti nastave i njene usklađenosti sa redovnom nastavom u stranoj državi.

Uspostavljanje dopunske škole zavisi od broja prijavljenih učenika, kao i od obezbeđivanja prostora, opreme i nastavnih sredstava za izvođenje nastave.

Planirano je da se nastava organizuje posle redovnih časova učenika u poslepodnevnim časovima u  obrazovno vaspitnim ustanovama strane države (školama) ili u prostoru koji odredi organ nadležan za obavezno obrazovanje učenika. 

Na kraju svake školske godine, učenici koji završe razred dobijaju đačku knjižicu sa ocenama (1-5), a na kraju školovanja i UVERENjE (ranije svedočanstvo) o završenom školovanju.

Nastavu izvodi  stručno osposobljen nastavni kadar.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoškog razvoja Republike Srbije obezbeđuje sredstva za realizaciju nastave.

Početkom svake školske godine, bira se Školski odbor i Savet roditelja škole.

U toku godine se, shodno željama i potrebama učenika i roditelja, organizuju slobodne aktivnosti (izleti, priredbe, sportski dan, radionice).

Ukoliko ste zainteresovani da vaše dete pohađa nastavu u školskoj godini 2018/19 molimo da  popunite prijavu u koju se unose podaci o učeniku (ime, prezime, razred, telefon, adresa).

Prijavu za upis u školu možete do 06.04.2018. popunjenu i potpisanu poslati elektronskim putem na sledeću adresu: dopunskaminhen@gmail.com ili poštom na adresu konzulata.

Za sva (eventualna) pitanja možete se obratiti Generalnom konzulatu RS u Minhenu.
 


Verzija za štampu
Dijaspora
Raspored termina održavanja dopunske nastave na srpskom jeziku u Minhenu
Dopunska nastava u Minhenu
Informacija o dopunskoj školi u Minhenu
O dijaspori
Klubovi
Mediji
Dopunska nastava
SPC
Projekti za dijasporu
Vojni memorijali