| |     latinica | english  
Насловна
Допунска настава у Минхену

Допунска настава у Минхену је образовно васпитни рад деце у иностранству успостављен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и признат од стране Министарства просвете СР Немачке у виду неинтегрисане наставе. На крају сваке школске године, ученици који заврше разред добијају ђачку књижицу са оценама (1-5), а на крају школовања и УВЕРЕЊЕ (раније сведочанство) о завршеном школовању. У првом плану педагошког рада налазе се српски језик, култура, традиција, као и основно знање из националне историје и географије., који у земљи домаћина доприносе културној размени. У допунској школи похађају се следећи предмети:

1.Српски језик и култура

2. Моја домовина

3. Основе културе српског народа

Програм се реализује у три групе: млађој (први, други и трећи разред), средњој ( четврти, пети и шести разред) и старијој (седми и осми разред), са фондом од 105 до 114 часова, годишње за сваки предмет у зависности од реалних могућности наставе и њене усклађености са редовном наставом у страној држави. (односно од 31 до 35 недеља годишње) Наставу изводи  стручно оспособљен наставни кадар.


Верзија за штампу
Дијаспора
Распоред термина одржавања допунске наставе на српском језику у Минхену
Допунска настава у Минхену
Информација о допунској школи у Минхену
О дијаспори
Клубови и удружења
Медији
Допунска настава
Српска православна црква
Пројекти за дијаспору
Војни меморијали