| |     latinica | english  
Насловна
Информација о допунској школи у Минхену

Поштовани ученици и родитељи,

Обавештавамо вас да ће Генерални конзулат РС у Минхену, у организацији са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, покушати да успостави допунску наставу у Минхену на српском језику, за децу од 7 до 14 година која желе да науче српски језик, упознају српску традицију, културу и стекну основна знања из националне историје и географије.

У допунској школи похађају се следећи предмети:

1. Српски језик и култура
2. Моја домовина
3. Основе културе српског народа

Програм се реализује у три групе: млађој (први, други и трећи разред), средњој ( четврти, пети и шести разред) и старијој (седми и осми разред), са фондом од 105 до 114 часова годишње за сваки предмет у зависности од реалних могућности наставе и њене усклађености са редовном наставом у страној држави.

Успостављање допунске школе зависи од броја пријављених ученика, као и од обезбеђивања простора, опреме и наставних средстава за извођење наставе.

Планирано је да се настава организује после редовних часова ученика у послеподневним часовима у  образовно васпитним установама стране државе (школама) или у простору који одреди орган надлежан за обавезно образовање ученика.

На крају сваке школске године, ученици који заврше разред добијају ђачку књижицу са оценама (1-5), а на крају школовања и УВЕРЕЊЕ (раније сведочанство) о завршеном школовању.

Наставу изводи  стручно оспособљен наставни кадар.

Министарство просвете, науке и техношког развоја Републике Србије обезбеђује средства за реализацију наставе.

Почетком сваке школске године, бира се Школски одбор и Савет родитеља школе.
У току године се, сходно жељама и потребама ученика и родитеља, организују слободне активности (излети, приредбе, спортски дан, радионице).

Уколико сте заинтересовани да ваше дете похађа наставу у школској години 2018/19 молимо да  попуните пријаву у коју се уносе подаци о ученику (име, презиме, разред, телефон, адреса).

Пријаву за упис у школу можете до 06.04.2018. попуњену и потписану послати електронским путем на следећу адресу: dopunskaminhen@gmail.com или поштом на адресу конзулата.

За сва (евентуална) питања можете се обратити Генералном конзулату РС у Минхену.


Верзија за штампу
Дијаспора
Распоред термина одржавања допунске наставе на српском језику у Минхену
Допунска настава у Минхену
Информација о допунској школи у Минхену
О дијаспори
Клубови и удружења
Медији
Допунска настава
Српска православна црква
Пројекти за дијаспору
Војни меморијали